Κανονισμός της εν Καβάλλα Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα Καβάλας
  5. Καβάλα [Εν Καβάλα], 1888
  6. 14 σελ. ; 21 εκ.
    • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές