Ελληνικά
Εν Καβάλλα: Τυπογραφείο ο "Ερμής", 1908
30 σελ. ; 21 εκ.
  • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Κανονισμός της εν Καβάλλα Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Καβάλα -- Ιστορία -- Πηγές
    2. Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα Καβάλας