Κανονισμός της εν Καβάλλα Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα Καβάλας
  5. Καβάλα [Εν Καβάλλα]: Τυπογραφείο ο "Ερμής", 1908
  6. 30 σελ. ; 21 εκ.
    • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές