Ελληνικά
Εν Καβάλλα: Τυπογραφείο ο "Ερμής", 1908
15 σελ. ; 21 εκ.
  • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Κανονισμός του Συνδέσμου των εν Καβάλλα Ποτοπωλών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Καβάλα -- Ιστορία -- Πηγές
    2. Σύνδεσμος Ποτοπωλών Καβάλας