Ελληνικά
15 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός

Ο γεροντισμός, τα πρακτικά και η φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς άπαν το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
    1. Θεολογία -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις