Ο γεροντισμός, τα πρακτικά και η φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς άπαν το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μακράκης, Απόστολος, (1831-1905)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1862
  6. 15 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές