Αγγλικά
Athens: P. D. Sakellarios, 1919
32 σελ.

Relief work among the villages of mount Pangaeon

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Παγκόσμιος πόλεμος, 1914-1918 -- Ελλάδα -- Μακεδονία