Ελληνικά
Εν Καβάλλα: Εκ του Τυπογραφείου "Ο Ερμής", 1906
7 σελ. ; 21 εκ.
  • Τίτλος ράχης: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Λογοδοσία της εν Καβάλλα Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Κυριών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Καβάλα -- Κοινωνικές συνθήκες -- Πηγές
    2. Φιλόπτωχος Αδελφότητα των Κυριών Καβάλλας