Λογοδοσία της εν Καβάλλα Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Κυριών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Φιλόπτωχος Αδελφότητα των Κυριών Καβάλλας
  5. Καβάλα [Εν Καβάλλα]: Εκ του Τυπογραφείου "Ο Ερμής", 1906
  6. 7 σελ. ; 21 εκ.
    • Τίτλος ράχης: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές