Κανονισμός του εν Δράμα Εθνικού Συνδέσμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Εθνικός Σύνδεσμος Δράμας
  5. Θεσσαλονίκη [Εν Θεσσαλονίκη]: Τυπογραφείον Θ. Κ. Ηρακλείδου, 1909
  6. 10 σελ. ; 21 εκ.
    • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές