Κανονισμός της εν Καβάλλα Μεγάλης Λέσχης, 1890

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μεγάλη Λέσχη Καβάλλας
  5. Θεσσαλονίκη [Εν Θεσσαλονίκη]: Τύποις Σοφοκλέους Κ. Γκαρπολάς, 1891
    • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές