Ελληνικά
Oxonii: E Typographeo Academico, 1837
398 σελ.
 • Περιέχει ευρετήρια

De rhetorica libri III

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Περιέχει ευρετήρια
  1. Ποιητική
  2. Ρητορική, Ελληνική
  3. Λογοτεχνία -- Αισθητική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
  4. Αριστοτελική φιλοσοφία