Ελληνικά
Oxonii: E Typographeo Academico, 1937
Ποικ. αριθμ.
  • Περιέχει ευρετήριο

Aristotelis, de Coloribus, de Audibilibus, Physiognomica, de Plantis, de Nirabilibus Auscultationibus, Mecanica, de Lineis Insecabilibus, Ventorum situs et Nomina, de Xenophane Zenone et Gorgia

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει ευρετήριο
    1. Αριστοτελική φιλοσοφία