1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 007000125420.pdf
  • pdf
 2. 199.7 MB
  • ORIGINAL
 3. Ethica nicomachea; : Ethica magna; : Etica eudemia; : De vitrutibus et vitiis
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Περιέχει ευρετήρια