Ελληνικά
Εν Μεσολλογίω: Γεώργιος Ι. Γουργουρίνης, 1876
47 σελ.

Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τω μητροπολικώ ναώ Μεσολογγίου κατά την επέτειον εθνικήν εορτήν της 25ης Μαρτίου εντολή της εκκλησιαστικής και διοικητικής αρχής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 -- Ομιλίες, λόγοι