Γερμανικά
Augspurg: Michael Manger, 1595
19 σελ.

Beschzeibung was sich zu Constantinopel bey dess Sultan Murat dess dritten/ahlieben/und seines suns Sultan Mehmet, auch dess Turggischen Reichs zuge-tragen und begeben

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Οθωμανική Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- 16ος αι.