Διοδώρου του Σικελιώτου βιβλιοθήκης ιστορικής βιβλία πέντε και δέκα εκ των τεσσαράκοντα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Διόδωρος ο Σικελιώτης, (90-20) | Rhodoman, Lorenz, (1546-1606)
  5. Hanau [Hanouiae]: Typis Wechelianis, apud Claudium Marnium & haeredes Ioannis Aubrii, 1604
  6. [60], 1014 σελ.
    • Παραγγελίες του Τίτλου: Bibliothecae historicae : libri XV, de XL
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές