Ελληνικά
Hanouiae: Typis Wechelianis, apud Claudium Marnium & haeredes Ioannis Aubrii, 1604
[60], 1014 σελ.
  • Παραγγελίες του Τίτλου: Bibliothecae historicae : libri XV, de XL

Διοδώρου του Σικελιώτου βιβλιοθήκης ιστορικής βιβλία πέντε και δέκα εκ των τεσσαράκοντα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παραγγελίες του Τίτλου: Bibliothecae historicae : libri XV, de XL
    1. Διόδωρος ο Σικελιώτης, (90-20) -- Μεταφράσεις στα λατινικά
    2. Ελλάδα -- Ιστορία, Αρχαία -- Πηγές