Ελληνικά
Μασσαλία: Printed by Taylor and Francis, 1872
8 σελ.
  • Χωρίς σελίδα τίτλου, (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου)

Η εν Μασσαλία κεντρική επιτροπή "υπέρ της μετακομιδής των λειψάνων του Αδαμαντίου Κοραή....

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Χωρίς σελίδα τίτλου, (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου)
    1. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)