Λατινικά
Coloniae Agrippinae: Apud Ioannem Gymnicum, 1599
246 σελ.

Roberti Bellarmini politiani societatis Iesu de translatione imperii romani a graecis ad francos, libris tres

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία -- Ιστορία