Ελληνικά
Florentiae: Lavrentium Francisci de Alopa, 1494
[280 σελ.]
  • Πλήρης τίτλος : Anthologia graeca Planudea

Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, αρχαίοις συντεθειμένων σοφοίς, επί διαφόροις υποθέσεσιν, ερμηνείας εχόντων επίδειξιν και πραγμάτων ή γενομένων ή ως γενομένων αφήγησιν : διηρημένου δ'εις επτά τμήματα του βιβλίου και τούτων εις κεφάλαια κατά στοιχείων διεκτεθειμένων....

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πλήρης τίτλος : Anthologia graeca Planudea
    1. Επιγράμματα, Ελληνικά -- Συλλογές -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800