Ελληνικά
Εν Βασιλεία: Ιωάννου Βεβελίου, 1531
254, [2] σελ.
  • Ετυπώθη εν Βασιλεία αναλώμασι και πόνω και δεξιότητι, κι επιμελεία Ιωάννου Βεβελίου

Ο των του Αριστοτέλους βιβλίων δεύτερος τόμος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ετυπώθη εν Βασιλεία αναλώμασι και πόνω και δεξιότητι, κι επιμελεία Ιωάννου Βεβελίου
    1. Αριστοτέλης, (384-322) -- Ερμηνεία και κριτική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Αριστοτελική φιλοσοφία