Ελληνικά
Basileae: Thoman Guarinum, 9999
344, [44] σελ.

Antonini Liberalis transformatio num congeries : Phlegontis Tralliani de Mirabilibus & longaeuis Libellus, Eivsdem de Olympijs fragmentum, Apollonii historiae mirables, Antigoni mirabil. narrationu congeries

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελληνική λογοτεχνία
    2. Λατινική λογοτεχνία