Πραγματεία περί της διανοητικής και ηθικής αναμορφώσεως του γαλλικού έθνους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Βλαστός, Στέφανος Α.
  5. Marseille [Εν Μασσαλία]: Τυπογρεαφείον Καυέρου, 1874
  6. 31 σελ. ; 21 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές