Ελληνικά
Εν Μασσαλία: Τυπογρεαφείον Καυέρου, 1874
31 σελ. ; 21 εκ.

Πραγματεία περί της διανοητικής και ηθικής αναμορφώσεως του γαλλικού έθνους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Παρίσι -- Ιστορία -- Κομμούνα, 1871 -- Ηθικές και θρησκευτικές απόψεις