Ελληνικά
1861
106 σελ.

Αστυκός ελληνικός νόμος (εκυρώθη την 17 Αυγούστου 1861) : Τίτλος Α : Περί ανηλίκων, επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Επιτροπεία και κηδεμονία -- Ελλάδα