Αστυκός ελληνικός νόμος (εκυρώθη την 17 Αυγούστου 1861) : Τίτλος Α : Περί ανηλίκων, επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. 1861
  6. 106 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές