Ελληνικά
Εν Πετρουπόλει: Εκ του εργαστηρίου της Αγιωτάτης Συνόδου, 1840
48 σελ.

Τα του ευσεβεστάτου βασιλέως και των αγιωτάτων πατριαρχών γράμματα περί της συστάσεως της αγιωτάτης συνόδου : μετ' εκθέσεως της ορθοδόξου πίστεως της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ιστορία