Ελληνικά
Μόσχα: Κοινότητος Τυπογραφείω παρά Λιούμπη, Γαρίω και Ποπόβ, 1804
[12], 467, [2] σελ.
 • Τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί

Αι καθ' Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραϊκαί αρχαιολογίαι

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί
  1. Πολιτισμός, Ομηρικός
  2. Κέρκυρα (Νησί) -- Αρχαιότητες
  3. Ελλάδα, Αρχαία -- Κοινωνική ζωή και έθιμα
  4. Ελλάδα, Αρχαία -- Θρησκεία