Ελληνικά
Εν Πετρουπόλει: Ιμπερατορική Τυπογραφία, 1814
171 σελ.
 • Περιέχει αναλυτικούς καταλόγους απωλειών κατά την διάρκεια των συγκρούσεων

Εκστρατεία του Ναπολέονος (sic) ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του : περιέχουσα διήγησιν εποχής σπανιωτάτων και αξιομνημονεύτων συμβάντων και καταγραφήν αποδεικνύουσαν, την τε εξαρίθμησιν των Δυνάμεων αυτού...

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Περιέχει αναλυτικούς καταλόγους απωλειών κατά την διάρκεια των συγκρούσεων
  1. Napoleon A', Bonaparte, (1769-1821)
  2. Γαλλία -- Ιστορία -- Στρατιωτική -- 19ος αι.
  3. Ρωσία -- Ιστορία -- Στρατιωτική -- 19ος αι.
  4. Ευρώπη -- Ιστορία -- 19ος αι.