Εκστρατεία του Ναπολέονος (sic) ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του : περιέχουσα διήγησιν εποχής σπανιωτάτων και αξιομνημονεύτων συμβάντων και καταγραφήν αποδεικνύουσαν, την τε εξαρίθμησιν των Δυνάμεων αυτού...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αγία Πετρούπολη [Εν Πετρουπόλει]: Ιμπερατορική Τυπογραφία, 1814
  6. 171 σελ.
    • Περιέχει αναλυτικούς καταλόγους απωλειών κατά την διάρκεια των συγκρούσεων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές