Ξενοφώντος απομνημονευμάτων : εκ του πρώτου βιβλίου εξήγησις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ξενοφών, (π.430-355)
  5. 9999
  6. ποικίλη αρίθμηση
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές