Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής : συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χρύσανθος, αρχιεπίσκοπος Δυρραχίου
  5. Παρίσι [Εν Παρισίοις]: Εκ της τυπογραφίας Ριγνίου, 1821
  6. 56 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές