Αδαμαντίου Κοραή διάλογος δεύτερος περί των Ελληνικών συμφερόντων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Εκ της εν Υδρα Τυπογραφίας, 1827
  6. 80 σελ.
    • 2η έκδ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές