Ελληνικά
Εκ της εν Υδρα Τυπογραφίας, 1827
80 σελ.
  • 2η έκδ.

Αδαμαντίου Κοραή διάλογος δεύτερος περί των Ελληνικών συμφερόντων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. 2η έκδ.
    1. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
    2. Νεοελληνικός διαφωτισμός