Ελληνικά
[Γραφική Εταιρεία Βρεττανική τε και Ξένων], 1816
30 σελ. ; 20 εκ.
  • Παραλλαγή τίτλου: Ιστορία συνοπτική των εργασιών της Γραφικής Εταιρείας Βρεττανικής τε και Ξένων

Στορία [sic] συνοπτική των εργασιών της Γραφικής Εταιρείας Βρεττανικής τε και Ξένων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παραλλαγή τίτλου: Ιστορία συνοπτική των εργασιών της Γραφικής Εταιρείας Βρεττανικής τε και Ξένων
    1. Βρεττανική Βιβλική Εταιρεία προς Διάδοσιν του Θείου Λόγου εν τη Μεγάλη Βρεττανία και τη Αλλοδαπή