1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Βρεττανική Βιβλική Εταιρεία προς Διάδοσιν του Θείου Λόγου εν τη Μεγάλη Βρεττανία και τη Αλλοδαπή
  5. [Γραφική Εταιρεία Βρεττανική τε και Ξένων], 1816
  6. 30 σελ. ; 20 εκ.
    • Παραλλαγή τίτλου: Ιστορία συνοπτική των εργασιών της Γραφικής Εταιρείας Βρεττανικής τε και Ξένων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές