1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δανιήλ ο Μοσχοπολίτης, μοναχός και ιεροκήρυκας
  5. 1802
  6. 92 σελ.
    • "Ου και τοις αναλώμασι τύποις εκδέδοται δι' ωφέλειαν των επαρχιωτών αυτού ευλαβών χριστιανών"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές