Ελληνικά
[Basileae ex Officina Hervagiana], 1538
238 σελ.

Αποστολίου του Βιζαντίου παροιμίαι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Παροιμίες, Βυζαντινές