Ελληνικά
1872
11 σελ.

Υπόμνημα Ιωάννου Νικήτα ενώπιον του κατά το αρθρ. 6 του περί μεταλλείων νόμου συμβουλίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μεταλλεία -- Λαύριο -- Ιστορία