Υπόμνημα Ιωάννου Νικήτα ενώπιον του κατά το αρθρ. 6 του περί μεταλλείων νόμου συμβουλίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Νικήτας, Ιωάννης
  5. 1872
  6. 11 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές