Διαμαρτύρησις των Αγίων Τόπων κατά της πωλήσεως των εν ταις Ηνωμέναις Ηγεμονίαις Βλαχίας και Μολδαβίας κτημάτων αυτών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γρηγόριος, ΣΤ', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1798-1881)
  5. [Τυπ. Βυζαντίδος], 1828
  6. 6 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές