Ελληνικά
Romae, 1628
246, [10] σελ.
  • Περιέχει ευρετήριο

Ερμηνεία των πέντε κεφαλαίων : όπου περιέχει η απόφασις της αγίας και οικουμενικής Συνόδου της Φλωρεντίας : s. generalis florentinae synodi

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει ευρετήριο
    1. Σύνοδοι
    2. Θεολογία