Ελληνικά
Εν Αθήναις: Α. Κορομηλά, 1871
22 σελ.

Λόγος εις την θεμελίωσιν του ιερού ναού του Αγίου Κωνσταντίνου του κτιζομένου εις μνήμην της του βασιλικού διαδόχου γεννήσεως : εκφωνηθείς τη 19 Μαρτίου 1871 ενώπιον του βασιλέως της βασιλίσσης και των βασιλοπαίδων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις