Λατινικά
Roma: Antonio Blado d'asp la in Campo de Flore, 1537
[Kiii]
  • Συσταχωμένο στο : Jovio cose de Turchi

Commentario de le cose de Turchi di Pavlo Iovio, Vescovo di nocera a Carlo Quinto Ιmperadore Augusto

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Jovio cose de Turchi
    1. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία -- Ιστορία
    2. Ευρώπη -- Ιστορία -- 15ος αι.