Ελληνικά
1846
16 σελ.

Τα κατά την ενώπιον της Μ.Ε. δίκην του υποστρατήγου Βάσσου και Γ. Α. Μωραίτου : προς έλεγχον των παραλόγων φωνασκιών του δευτέρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Δίκες -- Ελλάδα -- 19ος αι.