Τα κατά την ενώπιον της Μ.Ε. δίκην του υποστρατήγου Βάσσου και Γ. Α. Μωραίτου : προς έλεγχον των παραλόγων φωνασκιών του δευτέρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. 1846
  6. 16 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές