Βιβλίον ονομαζόμενον Θησαυρός

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δαμασκηνός, ο Στουδίτης, (1500-1580)
  5. 9999
  6. 552 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές