Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός : μετά των προϋπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Βενετία [Εν Βενετία]: Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος, 1863
  6. 304 σελ.
    • Νεωστί μετατυπωθέν και μετ' επιμελείας διορθωθέν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές