Ελληνικά
Εν Βενετία: Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος, 1863
304 σελ.
  • Νεωστί μετατυπωθέν και μετ' επιμελείας διορθωθέν

Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός : μετά των προϋπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νεωστί μετατυπωθέν και μετ' επιμελείας διορθωθέν
    1. Ποιμαντική θεολογία
    2. Κατηχήσεις