Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1837
  6. 56 σελ.
    • Χωρίς σελίδα τίτλου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές