1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 007000051124.pdf
  • pdf
 2. 11.4 MB
  • ORIGINAL
 3. Περί της αρχαίας Αλεξανδρείας και της πνευματικής αυτής αναπτύξεως : λόγος απαγγελθείς τη 30 Ιανουαρίου 1882 κατά την επέτειον εορτήν των σχολείων
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές