Ελληνικά
Εν Αλεξανδρεία: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1913
32 σελ.
  • "Ανατύπωσις εκ του "Εκκλησιαστικού Φάρου" Αλεξανδρείας. Τόμος ΙΑ', σ. 5-34"

Γαβριήλ Σεβήρου ιστορική επιστολή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Ανατύπωσις εκ του "Εκκλησιαστικού Φάρου" Αλεξανδρείας. Τόμος ΙΑ', σ. 5-34"
    1. Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, (1539 ή 41-1616) -- Αλληλογραφία, απμνημονεύματα, κλπ.
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ιστορία -- 16ος-17ος αι. -- Πηγές