Γαβριήλ Σεβήρου ιστορική επιστολή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σιδερίδης, Ξενοφών Α., (1851-1929)
  5. Muḩāfaz̧at al Iskandarīyah [Εν Αλεξανδρεία]: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1913
  6. 32 σελ.
    • "Ανατύπωσις εκ του "Εκκλησιαστικού Φάρου" Αλεξανδρείας. Τόμος ΙΑ', σ. 5-34"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές