Λατινικά
In Fiorenza: Appresso Lorenzo Torrentino, 1551
[16], 202 σελ.

I commentari di Theodoro Spandugino Cantacuscino Gentilhuomo Costantinopolitano, dell' origine de principa turchi, et de costumi di quella natione

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Οθωμανική Αυτοκρατορία -- Κοινωνική ζωή και έθιμα
    2. Οθωμανική Αυτοκρατορία -- Ιστορία