1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοδρικάς, Παναγιώτης, (1762-1827)
  5. Province of Pisa [[Εν Πίζα]], 1817
    • Φυλλάδιο του οποίου η συγγραφή και δημοσίευση αποδίδεται στον ίδιο τον Κοδρικά
  6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές