Ελληνικά
58 σελ.

Αδελφική διδασκαλία : προς τους ευρισκομένους κατά πάσαν την Οθωμανικήν επικράτειαν Γραικούς : εις αντίρρησιν κατά της ψευδωνύμως εν ονόματι του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εκδοθείσης εν Κωνσταντινουπόλει Πατρικής διδασκαλίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός