Ελληνικά
32 σελ.
  • Ανάτυπο από : Πολιτική και φιλολογική εφημερίδα "Μέριμνα"

Ομιλία περί του εφευρέτου της τυπογραφικής τέχνης Ιωάννου Γουτεμβεργίου, εν συνόψει δε και περί των μέχρις ενάρξεως του ιερού αγώνος ελληνικών τυπογραφείων : γενομένη τη 24 Αυγούστου1875, εν τη γενική συνελεύσει της εταιρίας των τυπογράφων και βιβλιοδετών Γουτεμβεργίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ανάτυπο από : Πολιτική και φιλολογική εφημερίδα "Μέριμνα"
    1. Gutenberg, Johann, (1397-1468)
    2. Τυπογραφία -- Ιστορία