Ομιλία περί του εφευρέτου της τυπογραφικής τέχνης Ιωάννου Γουτεμβεργίου, εν συνόψει δε και περί των μέχρις ενάρξεως του ιερού αγώνος ελληνικών τυπογραφείων : γενομένη τη 24 Αυγούστου1875, εν τη γενική συνελεύσει της εταιρίας των τυπογράφων και βιβλιοδετών Γουτεμβεργίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ειρηνίδης, Δημήτριος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1876
  6. 32 σελ.
    • Ανάτυπο από : Πολιτική και φιλολογική εφημερίδα "Μέριμνα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές