Ελληνικά
In Venetia: Appresso Iacomo Leoncini, 1574
ρθ' φυλλα
  • Con Gratia et privilegio

Η Θεία Λειτουργία : μετά εξηγήσεων διαφόρων διδασκάλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Con Gratia et privilegio
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό